Bod č.16.:

ŘEÚ/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu MP na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plz. kraji - Plzeňské podnikatelské vouchery

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí dotací - Plzeňské podnikatelské vouchery)
Důvodová zpráva (Poskytnutí dotací - Plzeňské podnikatelské vouchery)
Příloha č.1 (Program podpory spol. podniků a univerzit v Plz. kraji)
Příloha č.2 (Mandátní smlouva mezi MP s BIC Plzeň s.r.o.)
Příloha č.3 (Dohody o spolupráci)
Příloha č.4 (Přehled žadatelů s vyhodnocením žádostí)
Příloha č.5 (Usn. ZMP č. 59 ze dne 21.2.2013)
Příloha č.6 (Usn. ZMP č. 594 ze dne 13.12.2012) (*)
Příloha č.7 (Návrh plné moci pro nám. M. Zrzaveckého)
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 528 ze dne 30.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX