Bod č.81.:

PROP/4 - Prodej pozemku parc.č. 2084/4, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předání EVID + žádost )
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO č. 62/2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 602 ze dne 30. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX