Bod č.17.:

ŘEÚ/3 - Záměr projednat požadavek města na otevření nového úvěrového rámce u EIB

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Nový úvěrový rámec u EIB)
Důvodová zpráva (Nový úvěrový rámec u EIB)
Příloha č.1 (Usn. RMP č. 529 ze dne 30.5.2013)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMP 5/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX