Bod č.75.:

MAJ/27 - Konečné smlouvy, obytný soubor Háj B, část A, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., v insolvenci

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (důvodová zpráva původní k záměru) (*)
Příloha č.2 (usnesení RMP 1338/2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP 509/2012)
Příloha č.4 (stanoviska ORP)
Příloha č.5 (stanoviska OSI MMP)
Příloha č.6 (popis stavu TDI)
Příloha č.7 (informace OFR MMP)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 88/2006)
Příloha č.9 (fotodokumentace )
Příloha č.10 (záborový elaborát pro IA rekonstrukce Červenohrádecké ulice)
Příloha č.11 (přebírané inženýrské sítě)
Příloha č.12 (mapy)
Příloha č.13 (zápis z jednání KNM) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX