Bod č.99.:

OŠMT/2 - Příprava Koncepce sportu v Plzni

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Příprava Koncepce sportu v Plzni)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX