Bod č.20.:

FIN/3 - Přijetí fin. prostředků na úhradu nákladů souv. se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti SPOD v rámci FV za rok 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis MF)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX