Bod č.10.:

ÚKEP/3 - Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „GREENWAYS Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad)
Příloha č.2 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX