Bod č.33.:

KŘTÚ/1 - Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 4 zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.2 (Aktuální znění zřizovací listiny ÚKRMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 538/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:306 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX