Bod č.74.:

MAJ/26 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou Galerie Slovany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení RMP 489/2005)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 349/2005)
Příloha č.3 (rozsah vypořádání dle smluv budoucích)
Příloha č.4 (žádosti)
Příloha č.5 (rozsah vypořádání dle požadavku investora)
Příloha č.6 (stanovisko ORP)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 2)
Příloha č.8 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.9 (GP č. 9454-17/2013)
Příloha č.10 (GP č. 9605-32/2013)
Příloha č.11 (GP č. 9606-32/2013)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (mapy)
Příloha č.14 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.15 (vyjádření Galerie Slovany z 10. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX