Bod č.89.:

PROP/12 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2925/30, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (zápis z jednání)
Příloha č.6 (zápis KNM) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX