Bod č.34.:

KŘTÚ/2 - Urbanisticko architektonická studie areálu Cukrovarská

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.2 (Zápis VZVZ ze dne 5. 6. 2013)
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX