Bod č.88.:

PROP/11 - Prodej pozemků p.č. 1588/16, 24, 46, 54, 55, 1589/6, 1590/11, 29, 34, 35, 36, 37, vše v k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie projednávání)
Příloha č.2 (popis rozdělení dle GP)
Příloha č.3 (žádost 2x)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1354/2009 a č. 1251/2010)
Příloha č.5 (usn. ZMPč. 648/2009 a č.426/2010)
Příloha č.6 (stavební povolení )
Příloha č.7 (kolaudační souhlas)
Příloha č.8 (souhlas s odnětím ZPF)
Příloha č.9 (zápis z KNM RMP ze dne 3.11.2011)
Příloha č.10 (zápis z jednání z 16. 11. 2011)
Příloha č.11 (žádost ze dne 21. 11. 2011)
Příloha č.12 (sdělení ze dne 29. 11. 2011)
Příloha č.13 (sdělení ze dne 6. 4. 2012)
Příloha č.14 (zápis z KNM RMP ze dne 10. 5. 2012)
Příloha č.15 (sdělení žadatele ze dne 15. 5. 2013)
Příloha č.16 (zápis z KNM RMP ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.17 (fotodokumentace)
Příloha č.18 (územní plán)
Příloha č.19 (letecký snímek)
Příloha č.20 (orientační mapa)
Příloha č.21 (geometrické plány)
Příloha č.22 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:359 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX