Bod č.5.:

PRIM/4 - Informativní zpráva o aktuálním stavu společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o aktuálním stavu společnosti Plzeň 2015, o.p.s.)
Předloženo na stůl (Nová IZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX