Bod č.102.:

NámH/1 - Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX