Bod č.38.:

KŘTÚ/11 - Odstranění stavby budovy bez č.p., č.e. – jiná stavba, WC na p.č. 671/5, k.ú. Bukovec

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko ÚMO Plzeň 4 )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Dopis PMDP ze dne 24. 10. 2011)
Příloha č.4 (Zápis KNM RNP ze dne 14. 5. 2013)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX