Bod č.11.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - změnová vyhláška)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - zápis z Komise RMP pro statut a integraci obcí)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - zápis ze zasedání Právní komise RMP)
Příloha č.4 (příloha č. 4 stávající znění se zapracovacnými změnami)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX