Bod č.25.:

OK/2 - Poskytnutí investiční dotace ve výši 799 870,- Kč, spol. Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:299 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX