Bod č.18.:

FIN/1 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání řádné VH)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti)
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku)
Příloha č.8 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX