Bod č.31.:

TN/1 - Hospodaření DSO Chotíkov a závěr. účet DSO za rok 2012 vč. zprávy nezávislého auditora

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zpráva nezávislého auditora)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX