Bod č.9.:

ÚKEP/2 - Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Archiv Světovar“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 385)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 108)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:282 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX