Bod č.98.:

OŠMT/1 - Aktuální stav přijatých dětí do MŠ na školní rok 2013/2014

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Aktuální stav přijatých dětí do MŠ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX