Bod č.39.:

KŘTÚ/12 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam inv. akcí)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 546/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:312 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX