Bod č.7.:

RA/2 - Poskytnutí finanční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na 19. Kongres Evropské asociace archeologů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX