Bod č.100.:

ORG/2 - Dopis paní Zdeny Čapkové

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Návrh odpovědi )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX