Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o činnosti RMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX