Bod č.13.:

RMO1/2 - Návrh usnesení na rozdělení finančních dotací

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - A. Topinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:306 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX