Bod č.14.:

RMO1/3 - Návrh usnesení na rozdělení finančních dotací

(předkladatel:Rada Mo Plzeň 1 - Mgr.Radek Mráz)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:307 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX