Bod č.4.:

PRIM/3 - Návrh Memoranda o spolupráci Plzeňského kraje a statut. města Plzeň při realizaci projektu Plzeň - EHMK 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Memorandum o spolupráci)
Příloha č.2 (Usnesení ZPK č. 175/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX