Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 20. a 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (Plnění usnesení - 20. ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva č.2 (Plnění usnesení - 21. ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Usnesení - 20. zasedání ZMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (Usnesení - 21. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:296 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX