Bod č.19.:

MSU1/6 - Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje pro služebny obvodního oddělení PČR

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dopis ve věci poskytnutí věcného daru )
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření č. 26)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX