Bod č.22.:

ST1/8 - Darovací smlouva z Fondu ASEKOL č.2013073

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Darovací smlouva - ASEKOL)
Důvodová zpráva (Darovací smlouva - ASEKOL)
Příloha č.1 (Darovací smlouva - ASEKOL) (*)
Příloha č.2 (Darovací smlouva - ASEKOL)
Příloha č.3 (Darovací smlouva - ASEKOL)
Příloha č.4 (Darovací smlouva - ASEKOL)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:312 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX