Bod č.12.:

MSU1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 17 - 25

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:305 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX