Bod č.22a.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 14. 03. 2013 do 12. 06. 2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX