Bod č.9.:

ST1/4 - Vyřízení písemné interpelace Ing. Pavla Březiny, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace - usnesení)
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 148-2013)
Příloha č.2 (Dopis pro Ing. Pavla Březinu)
Příloha č.3 (Dotaz Ing. Pavla Březiny)
Příloha č.4 (Výpis - EURO NOVA a Partner´s, s.r.o.)
Příloha č.5 (Výpis - MSBC Prague, s.r.o.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:302 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX