Bod č.10.:

ST1/5 - Návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Odměny - komise a výbory) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:303 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX