Bod č.23.:

ST1/9 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - duben)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - květen)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - duben)
Příloha č.4 (Zápis - Finanční výbor - červen)
Příloha č.5 (Zápis - Kontrolní výbor - červen)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:313 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX