Bod č.24.:

ST1/10 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha (Činnost JSDH - Bílá Hora)
Příloha (Činnost JSDH - Bolevec)
Příloha (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 135-2013)
Příloha (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 192-2013)
Příloha (Výstavba na území MO Plzeň 1)
Příloha (Parkoviště Manětínská ul. - informace)
Příloha č.169 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 169-2013)
Příloha č.1691 (Výzva - Petiční výbor)
Příloha č.1692 (Vyjádření k "Výzvě")
Příloha č.1693 (Příloha k vyjádření - Mapka)
Příloha č.1760 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 176-2013 )
Příloha č.1761 (Důvodová zpráva k usnesení č. 176-2013)
Příloha č.1762 (Příloha k usnesení 176-2013 - mapka)
Příloha č.1940 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 194-2013)
Příloha č.1941 (Dopis Ing. Ženíška)
Příloha č.1942 (Dopis Ing. Ženíška - přílohy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:314 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX