Bod č.20.:

MSU1/7 - Výkup části pozemku parc. č. 11319/42 v k.ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozpočtové opatření č. 30)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:311 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX