Bod č.14.:

NámZ+NámS/1 - Přímá smlouva mezi statutárním městem Plzní, PMDP a.s., Sdružením MHD SERVIS PLZEŇ a seniorním věřitelem

(předkladatel:nám. Zrzavecký, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Přímá smlouva) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 181 ze dne 26.4.2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Zápis z jednání FV ZMP) - dokument je neveřejný
Předloženo na stůl (Nové znění - Přímá smlouva) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:287 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX