Bod č.19.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 15. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (plnění rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3 za I. čtvrtletí 2013)
Příloha č.2 (poplatek ze psů za roky 2011 a 2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (změna termínu zasedání ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX