Bod č.6.:

FO/2 - 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z MMP na základě vyúčtování příjmů města z loterií 01-11/2012 do rozpočtu MO 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX