Bod č.9.:

FO/5 - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotací pro PO města Plzně

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX