Bod č.11.:

FO/7 - 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – převod z Fondu životního prostředí MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 55.MŠ, p.o.

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX