Bod č.4.:

FV/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2013

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX