Bod č.18.:

OVV/1 - Pojmenování ulic POD TŘEŠŇOVKOU,V KOLONII,ZA SADEM,PŘÍJEZDOVÁ,NA SPOJNICI,PECKOVÁ,STAVEBNÍ,STAVBAŘSKÁ

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX