Bod č.14a.:

NámZ/2 - Rezignace člena Finančního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 633 ze dne 9.12.2010)
Příloha č.2 (písemná rezignace pana Mgr. Radka Mráze ze dne 27.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX