Bod č.13.:

KVADM/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO 3 v roce 2013 na volnočasové aktivity dětí a mládeže

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 227 ze dne 11. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX