Bod č.14.:

KUV/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací na kulturní projekty v roce 2013 v rámci vyhlášeného dotačního programu

(předkladatel:p. Tyšer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO3) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX