Bod č.15.:

KUV/2 - Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období duben - červen 2013

(předkladatel:p. Tyšer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení 24. zasedání)
Příloha č.2 (Usnesení 25. zasedání) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení 26. zasedání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX