Bod č.12.:

KVPPK/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2013 na veřejný pořádek a prevenci kriminality

(předkladatel:p.Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX